dimarts, 10 de maig de 2011

Treball de síntesi. Dinamisme econòmic a l'estat Espanyol

Mapa d'intensitat lumínica

Mapa d'intensitat del trànsit


Estudiant aquest dos mapes, que ens mostren la intensitat lumínica i el volum de trànsit a la península ibèrica i a Espanya, i posant-ho en relació amb el que hem investigat i estudiat al projecte 5, fes un escrit sobre quines són les zones o territoris que creus que tenen un major dinamisme econòmic. Explica també quina creus que és la situació de la nostra comarca en realció al conjunt de l'estat Espanyol.