dimarts, 8 de març de 2011

Materials per a l'estudi de les grans àrees culturals
- LES GRANS ÀREES CULTURALS
- Cultura a la Wikipèdia
- Amèrica i la seva diversitat cultural
- Les llengües germàniques
- Les llengües romàniques
- Llatinoamèrica
- Àrab
- La Xina